Småviltsjakt 


Småviltsjakt sker på fastigheten i Klöverträsk och kommer att bedrivas gemensamt men det finns även möjlighet att jaga individuellt. Där finns även möjlighet att jaga på markarna Luleå jaktvårdsklubb använder sig av med premiär jaktår 23/24, i samråd med styrelsen/LJVK. 

Småviltsjakt sker i samråd med älgjägare.
Ingen småviltjakt får ske på övriga marker, då jaktklubben endast arrenderar älgjakt. De gemensamma småviltsjakterna kommer att bestå av inbjudna hundförare där vi bland annat jagar hare, räv och skogsfågel tillsammans.