Småviltsjakt 

Småviltsjakt sker på fastigheten i Klöverträsk och kommer att bedrivas gemensamt men det finns även möjlighet att jaga individuellt. Småviltsjakt sker i samråd med älgjägare.
Ingen småviltjakt får ske på marken i Kamlunge, då jaktklubben endast arrenderar älgjakt. De gemensamma småviltsjakterna kommer att bestå av inbjudna hundförare där vi bland annat jagar hare, räv och skogsfågel tillsammans.