JÄGAREXAMEN 2021

Jägarexamen kommer att bedrivas via zoom detta år och kommer bestå av ca 2-3 möten i veckan i 3 veckor

Informationskväll  den 8 feb kl 1700 på zoom, anmälan görs nedan.

Kursen börjar 15 feb 17-21 vardagar


Praktik
Efter att teorin är avklarad börjar de praktiska övningstillfällena på skjutbanan. Övningstillfällena vid skjutbanan startar i slutet på mars och pågår fram till maj så du hinner göra ditt skjutprov innan sommaren. Minst 8 tillfällen på skjutbanan erbjuds. Vid skjutträning ingår lån av skjutvapen men däremot måste du själv stå för ammunitionen. Skyttetillfällena kommer att ske på Knöppelåsens skjutbana på Hertsön. Övningstillfällena vid skjutbanan kommer att ske under helgdagar och vardagskvällar.

BETALNING görs till bankgiro 193-7424. Avgiften för teoridelen är 1899kr, märk betalning med personnummer.