Älgjakt 2020


Luleå Studentjaktklubb är en ideell förening som har som mål att sammansluta aktiva studenter vid Luleå Tekniska Universitet som har ett jakt- och viltvårdsintresse samt tillhandahålla jaktmark till deras medlemmar. Endast studenter på Luleå tekniska universitet erbjuds plats i jaktlaget.

Älgjakt kommer att bedrivas under september, oktober och november. Vanligtvis jagar vi under helgerna, även jakt under veckodagar kan förekomma.

Vecka 36 Har vi inget jaktområde.


Klöverträsk

Klöverträsk ligger utanför Älvsbyn och tar ca 45-min  bilfärd.

Älgjakten kommer att delas med ett annat jaktlag. Fördelningen av jaktmarken innebär att Luleå Studentjaktklubb jagar vecka 37, 39, 41, 43, 45 och 47.

Tilldelningen är 2 vuxna älgar och 2 kalvar.

Kamlunge

Kamlunge ligger utanför Kalix och tar ca en timmes bilfärd

och vi jagar vecka 38, 40, 44 och 48 i Kamlunge.
Tilldelningen är 5 vuxna älgar och 5 kalvar.

Krokfors

Krokfors ligger utanför Överkalix och tar ca en timme och 30-mins bilfärd.  Vi ska försöka hitta boende i regionen för helger!
I Krokfors jagar vi vecka 37, 43 och 46.

Tilldelningen är i dagsläget inte fastställt för LJSK.


Tjuvbäcken

Tjuvbäcken ligger utanför Överkalix och tar ca en timme och 30 minuters bilfärd.

Jakt i Tjuvbäcken är planerad vecka 42 och då med boende på marken.

Tilldelning är 1 vuxna älgar och 1 kalvar.

OBS!  Vissa jaktmarker är dubblerade och
 jaktledaren väljer vilken mark som är bäst för tillfället.

Klubben har Nyligen skaffat Varmgarage, Där har vi möjlighet att slakta om det behövs.


Utrustning och krav

- Statligt jaktkort
- Intyg från skjutbana
- Intyg från SCA:s webbskola
- Jaktradio, gäller endast vid älgjakt 
- Dragband vid älgjakt

Jaktradio 155Hz kommer att användas vid älgjakt. Jaktradio är obligatorisk att inneha för att få delta på älgjakten. För att delta vid jakt krävs även statligt jaktkort. För att delta vid älgjakt krävs uppvisade av jaktskyttemärket för brons enligt Svenska Jägareförbundet dvs. tre serier med minst 4 träff inom träffområdet på älgen. Utöver det krävs att du genomgår en enklare webbaserad utbildning på www.skogochklovvilt.se genom att klicka på SCA-logotypen för att få delta på älgjakten. Uppge jaktlag ”Norrbotten/Tillfälliga älgjägare” och vid organisation uppge ”Övriga” och gör testet. Därefter laddar du upp en kopia av intyget på vår Dropbox under mappen ”Intyg SCA”, (gäller även gamla medlemmar). Inbjudan till Dropbox sker i samband med att du betalat medlemskapet.

Vi ses i skogen!