Älgjakt 2020


Luleå Studentjaktklubb är en ideell förening som har som mål att sammansluta aktiva studenter vid Luleå Tekniska Universitet som har ett jakt- och viltvårdsintresse samt tillhandahålla jaktmark till deras medlemmar. Endast studenter på Luleå tekniska universitet erbjuds plats i jaktlaget.

Klöverträsk

Älgjakt kommer att bedrivas under främst oktober och november. Vanligtvis jagar vi under helgerna, även jakt under veckodagar kan förekomma. Tilldelning är 2 vuxna älgar och 2 kalvar.

Kamlunge

Älgjakten kommer att delas med ett annat jaktlag. Fördelningen av jaktmarken innebär att Luleå Studentjaktklubb jagar v.37, 40,41, 44 och 46. Tilldelning för Luleå Studentjaktklubb 4 vuxna älgar och 4 kalvar.


Utrustning och krav

- Statligt jaktkort
- Intyg från skjutbana
- Intyg från SCA:s webbskola
- Jaktradio, gäller endast vid älgjakt 
- Dragband vid älgjakt

Jaktradio 155Hz kommer att användas vid älgjakt. Jaktradio är obligatorisk att inneha för att få delta på älgjakten. För att delta vid jakt krävs även statligt jaktkort. För att delta vid älgjakt krävs uppvisade av jaktskyttemärket för brons enligt Svenska Jägareförbundet dvs. tre serier med minst 4 träff inom träffområdet på älgen. Utöver det krävs att du genomgår en enklare webbaserad utbildning på www.skogochklovvilt.se genom att klicka på SCA-logotypen för att få delta på älgjakten. Uppge jaktlag ”Norrbotten/Tillfälliga älgjägare” och vid organisation uppge ”Övriga” och gör testet. Därefter laddar du upp en kopia av intyget på vår Dropbox under mappen ”Intyg SCA”, (gäller även gamla medlemmar). Inbjudan till Dropbox sker i samband med att du betalat medlemskapet.

Vi ses i skogen!